Social Media Policy

Social Media Beleid – Inleiding

De richtlijnen beginnen met een korte uitleg over Social Media. De organisatie staat positief tegenover het gebruik van Social Media door de bezoekers. Verder wordt duidelijk dat de richtlijnen bedoeld zijn voor alle bezoekers en voortdurend worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

1: Denk na voordat u handelt

Dart-info doet hier een beroep op het gezonde verstand van de bezoekers. Zij worden uitgedaagd om eerst de context te begrijpen voordat ze deelnemen aan een conversatie. Ook wordt aangegeven dat sommige mensen op Social Media geen behoefte hebben aan een reactie of dat een klacht niet kan worden opgelost.

2: Ken uw feiten en citeer bronnen

Dart-info vraagt bezoekers om uitlatingen altijd te onderbouwen en waar mogelijk gebruik te maken van hyperlinks. Daarnaast verwacht de organisatie dat het auteursrecht en ‘fair use’ worden nageleefd.

3: Blijf professioneel: alles wordt vastgelegd

Bezoekers worden er op gewezen dat conversaties op Social Media openbaar zijn en in korte tijd miljoenen mensen kunnen bereiken. De organisatie wijst erop dat derden geen scheiding maken tussen een persoonlijk en zakelijk profiel. Bezoekers moeten zich hiervan bewust zijn.

4: Ga vertrouwelijk om met gevoelige informatie

Bezoekers van dart-info worden opgeroepen om geen mededelingen te doen over vertrouwelijke informatie zoals financiële informatie en intellectueel eigendom van dart-info.